Samenstelling van de commissie

Voorzitter is Peter Sonderen, ArtEZ University of the Arts.

Overige leden van de CWI-KUO zijn:

–       Jeroen Boomgaard, Gerrit Rietveld Academie

–       Paul Craenen, HdK Den Haag,          

–       Job ter Haar, Codarts Rotterdam,

–       Michiel Schuier, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten,

–       Henk Slager, HKU Hogeschool voor de Kunsten Utrecht.

Er is een vacature voor het lid van de Design Academy Eindhoven.

De leden van de commissie beschikken over ruime ervaring in onderzoek en onderwijs, meestal opgedaan in de functie van lector of hoogleraar. Zij zijn gepromoveerd, genieten een onbesproken reputatie en staan boven de partijen (onafhankelijke oordeelsvorming).

De commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris: Suzan Klaver, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht