Contact

Vanuit HKU is Suzan Klaver aangesteld als ambtelijk secretaris. Zij is bereikbaar via het mailadres van de commissie: cwi-kuo@hku.nl

Medewerkers en studenten van de aangesloten kunsthogescholen worden verzocht om eerst contact op te nemen met de vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit van hun hogeschool. Deze vertrouwenspersoon kan meedenken over dilemma’s of vragen over onderzoeksintegriteit, bemiddelen bij conflicten en hulp bieden bij het indienen van een eventuele klacht.